West Milton, Ohio 45383 – Bayview Border Diffusion Bottom